Osvetljenje biciklista

Pravilno osvetljen bicikl povećava bezbednost bicikliste u saobraćaju. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje da su biciklisti u obavezi da imaju upaljeno jedno belo svetlo na prednjoj strani i jedno crveno na zadnjoj strani bicikla prilikom kretanja noću i u uslovima smanjene vidljivosti. Prema istraživanju volontera Novosadske biciklističke inicijative (NSBI)  u oktobru prošle godine tri četvrtine biciklista u Novom Sadu nepravilno je osvetljeno.

Na uzorku od preko 200 biciklista koji su u uslovima noćne vožnje i smanjene vidljivosti saobraćali, samo je četvrtina njih bila opremljena kompletnim osvetljenjem. U udruženju  NSBI smatraju da suština pravilnog osvetljenja odnosi se kako na bezbednost bicikliste u saobraćaju, tako i na stepen komfora koji biciklista uživa u vožnji. – Sa jedne strane, biciklista je uočljiv drugim učesnicima u saobraćaju, a sa druge strane on sam ima bolju vidljivost dok vozi. Bolja vidljivost noću i u uslovima smanjene vidljivosti psihološki omogućava ugodniju vožnju, jer se biciklista ne napreže toliko i nije pod stresom. U nekim situacijama bez pravilnog osvetljenja je noćna vožnja praktično nemoguća i izuzetno opasna – rekli su u tom udruženju.

Bezbedno, efikasno i legalno za bicikliste

Najava o izradi novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je zatekla bicikliste relativno spremne – u roku od tri meseca, svoje predloge su predali (direktno ili indirektno) biciklistički savezi, klubovi i udruženja.

Radna grupa ministarstva saobraćaja je davala različite najave povodom najavljivanih izmena, poput dozvoljenog parkiranja na trotoaru, veće odgovornosti putara, nove sisteme obuke u auto-školama i slično.

Neki mediji iznose da uprkos hvalama na račun prethodnog zakona, koji nije doživeo ni potpunu primenu (zbog izostalih pravilnika), činjenica da eksperti predlažu izmenu i unapređenje više od 20% zakonske materije daje povod donošenju novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. U istim tekstovima se navodi i da će nova saobraćajna politika ne samo povećati priliv u budžet od saobraćajnih kazni, već i smanjiti gubitke osiguravajućih društava.

Sugestije biciklista

Prve sugestije biciklista krenule su već sredinom januara 2013. godine. NSBI je u januaru na svom sajtu objavila skromnu radnu verziju sugestija uz očekivanje povratnih informacija. U međuvremenu, beogradsko udruženje “Ulice za bicikliste” i šabačko udruženje “Vozi Ulice” izašli su u javnost sa svojim sugestijama. Sugestije su grupisane u situacije bezbednog preticanja biciklista, kretanja i pitanja tehničke ispravnosti bicikla.

Tri četvrtine novosadskih biciklista nepravilno osvetljeno

Prema istraživanju koje su obavili volonteri Novosadske biciklističke inicijative (NSBI) na ulicama Novog Sada u sredu, ustanovljeno je da je tri četvrtine biciklista nepravilno osvetljeno.

Uzorak je napravljen na tri lokacije (Bulevar Jovana Dučića, Bulevar Oslobođenja, Kej) u trajanju od 19:00 do 21:00 h. Kako je evidentirano od preko 200 biciklista koji su u uslovima noćne vožnje i smanjene vidljivosti saobraćali, 54% je bilo potpuno neosvetljeno, dok je svega četvrtina biciklista bila opremljena kompletnim osvetljenjem. U uslovima noćne vožnje na biciklu se našlo dve trećine muškaraca (64%).

Pages

Subscribe to Novosadska biciklistička inicijativa RSS