Anketa

Biciklisti preferiraju zelenu boju staze

Prema kratkom online upitniku koji je NSBI javno uputila biciklistima i biciklistkinjama novosadske biciklističke zajednice, preferirana boja podloge na biciklističkim stazama bila bi zelena. Bojene staze i prelazi se koriste kako bi se jasno izdvojila neka saobraćajna površina, upozorilo na opasnost ili psihološki uticalo na učesnike u saobraćaju.

U odnosu na ostale predložene boje, plavu i crvenu, zelena je osvojila gotovo 80% glasova. Biciklisti su uglavnom izjednačavali ovu boju sa ekološkim načinom prevoza, prolećem, opuštanjem i sa jedinstvenim i novim gestom u horizontalnoj signalizaciji i razdvajanjem od crvenih blokova namenjenih pešacima. Prema istraživanjima načinjenim u SAD, zelena boja ima bolju uočljivost pri uličnoj rasveti od crvene i plave.

Anketa o najpoželjnijim lokacijama za biciklistička parkirališta

Novosadska biciklistička inicijativa je krajem 2010. godine sprovela online anketu o najpodesnijim lokacijama unutar teritorije Grada Novog Sada za postavljanje parkinga za bicikla. Cilj sprovođenja ankete je bio aktivno uključivanje biciklista u donošenje odluka o lokacijama na kojima će se postavljati javna parkirališta za bicikla. Aknetu je popunilo 802 ispitanika. Rezultati ankete su prosleđeni JKP Parking Servisu. 

 

Subscribe to Anketa