Kontakt

srpski

Marko Trifković, predsednik udruženja
Kontakt telefon: 021 301 5112
Mobilni telefon:  064 426 68 39
E-mail: office[at]nsbi.org.rs

Podaci o udruženju

Pun naziv: Udruženje građana “Novosadska biciklistička inicijativa”
Skraćeni naziv: NSBI
Sedište: Ise Bajića 6a (lokal 4), Novi Sad
PAK (poštanski adresni kod): 400413
Radno vreme: 17-19 časova (radnim danom)

Broj računa: 340-11008992-96 (ERSTE Bank a.d. Novi Sad)
PIB: 107315632
Matični broj: 28064934
Datum osnivanja: 18.9.2011
Broj udruženja u jedinstvenoj evidenciji MOS udruženja za mlade: 563