Organizacije traže Strategiju o razvoju biciklizma

U poslednjih nekoliko godina biciklistički saobraćaj u svetu beleži povratak na prvo mesto. Mnoge države ulažu znatna sredstva u njegov razvoj, a pojedini gradovi poput Hamburga su se opredelili za viziju grada u kome motorni saobraćaj postaje stvar prošlosti. Novosadske sportske organizacije i udruženja građana koja se bave biciklizmom i saobraćajem okupljene oko projekta javnog zagovaranja “Novi Sad Biciklograd” složile su se da je biciklistički saobraćaj u Novom Sadu došao u fazu kada je neophodno postaviti  zvanične temelje njegovog dugoročnog razvoja.

 

Ova mreža smatra da je postalo očigledno da se sve više sugrađana opredeljuje za bicikl kao prevozno sredstvo koje je zdravo, ekološki prihvatljivo, ekonomično i efikasno, a da su biciklisti i biciklistkinje sve više deo prepoznatljivog identiteta grada. Ovakav ishod je bio očigledan usled neodrživog razvoja motornog saobraćaja koji stvara buku, aerozagađenje, izaziva kolaps u saobraćaju, konzumira velike površine za parkiranje, čini zdravstvenu sliku stanovništva lošim i život u gradu nekvalitetnijim.

Upravo iz ovih razloga ova mreža organizacija pokrenula je inicijativu da u narednom periodu Skupština grada donese Odluku o izradi Strategije o razvoju biciklizma, kojim bi se dugoročno definisalo šta je to bitno u razvoju biciklističkog saobraćaja i rešavanju problema ove grupe učesnika u saobraćaju. Cilj organizacija je da u stvaranju ove strategije bude uključena najšira javnost, institucije, komercijalni i nevladin sektor i da strategija obuhvati pitanja informisanja, edukacije, planiranja, razvoja i održivosti biciklističkog saobraćaja. Sve organizacije članice mreže su saglasne da bi ovakva strategija mogla da se izradi kvalitetno i na dobrovoljnoj bazi, bez trošenja novca poreskih obveznika. Zajednički zaključak je i da bi ovakav potez ujedno bio još jedan iskorak Novog Sada kojim bi prednjačio u Srbiji u razvoju biciklističkog saobraćaja.

Mrežu organizacija oko projekta „Novi Sad Biciklograd“ koordinira Novosadska biciklistička inicijativa, a čine je Biciklistički savez Vojvodine, Biciklistički klub Novi Sad, Udruženje za bezbednost dece u saobraćaju, Udruženje za promociju bezbednosti saobraćaja i Udruženje Roditelj Novi Sad. Inicijativu je zvanično podržala Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, a projekat je podržala finansijski Trag fondacija. Inicijativa je pismeno upućena Gradskom veću Grada Novog Sada od koga organizacije očekuju podršku.